Hồ bơi ven sông Cần Thơ – Mr Hac

Dự án đã thực hiện